3D组选大小比例值走势图

期数设置: - 形态:  最近 50期 最近100期
标记形式选择:
序号
期号排序
试机号 奖号 类型 比例 大小比例分布
3:0 2:1 1:2 0:3
12017286610512大小小1:2 4 3 1:2 1
22017287527285小大大2:1 5 2:1 1 2
32017288226300小小小0:3 6 1 2 0:3
42017289531236小小大1:2 7 2 1:2 1
52017290652285小大大2:1 8 2:1 1 2
62017291894765大大大3:03:0 1 2 3
72017292628715大小大2:1 1 2:1 3 4
82017293331669大大大3:03:0 1 4 5
92017294395757大大大3:03:0 2 5 6
102017295722723大小小1:2 1 3 1:2 7
112017296987959大大大3:03:0 4 1 8
122017297492462小大小1:2 1 5 1:2 9
132017298732218小小大1:2 2 6 1:2 10
142017299365921大小小1:2 3 7 1:2 11
152017300610050小大小1:2 4 8 1:2 12
162017301253391小大小1:2 5 9 1:2 13
172017302817241小小小0:3 6 10 1 0:3
182017303759497小大大2:1 7 2:1 2 1
192017304526109小小大1:2 8 1 1:2 2
202017305650420小小小0:3 9 2 1 0:3
212017306156817大小大2:1 10 2:1 2 1
222017307856517大小大2:1 11 2:1 3 2
232017308219710大小小1:2 12 1 1:2 3
242017309689879大大大3:03:0 2 1 4
252017310878136小小大1:2 1 3 1:2 5
262017311645979大大大3:03:0 4 1 6
272017312336114小小小0:3 1 5 2 0:3
282017313594232小小小0:3 2 6 3 0:3
292017314251300小小小0:3 3 7 4 0:3
302017315589791大大小2:1 4 2:1 5 1
预测行一 3:02:11:20:3
预测行二模拟选号
 3:02:11:20:3
序号 期号 试机号 奖号 类型 比例 3:0 2:1 1:2 0:3
大小比例分布
出现次数0067116
最大遗漏期数001210513
最大连出期数002253
平均遗漏期数003213
当前遗漏期数004051
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
福彩3D组选大小比例值走势图主要提供奖号的组选大小比例属性走势分布
大小比例位置:此比例位置是彩经网自己定义,如定义为"3:0"位置为1, "2:1"位置为2, "1:2"位置为3, "0:3"位置为4。有可能和其他网站不同。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【大小】0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页