3D组选大小比例值走势图

期数设置: - 形态:  最近 50期 最近100期
标记形式选择:
序号
期号排序
试机号 奖号 类型 比例 大小比例分布
3:0 2:1 1:2 0:3
12019272350007小小大1:2 1 2 1:2 10
22019273116134小小小0:3 2 3 1 0:3
32019274141493小大小1:2 3 4 1:2 1
42019275052497小大大2:1 4 2:1 1 2
52019276224873大大小2:1 5 2:1 2 3
62019277964046小小大1:2 6 1 1:2 4
72019278384842大小小1:2 7 2 1:2 5
82019279139266小大大2:1 8 2:1 1 6
92019280137061小大小1:2 9 1 1:2 7
102019281613980大大小2:1 10 2:1 1 8
112019282118858大大大3:03:0 1 2 9
122019283160444小小小0:3 1 2 3 0:3
132019284946562大大小2:1 2 2:1 4 1
142019285182059小大大2:1 3 2:1 5 2
152019286647293小大小1:2 4 1 1:2 3
162019287525715大小大2:1 5 2:1 1 4
172019288146758大大大3:03:0 1 2 5
182019289414362小大小1:2 1 2 1:2 6
192019290409328小小大1:2 2 3 1:2 7
202019291041882大大小2:1 3 2:1 1 8
212019292579068小大大2:1 4 2:1 2 9
222019293659663大大小2:1 5 2:1 3 10
232019294426612大小小1:2 6 1 1:2 11
242019295788877大大大3:03:0 2 1 12
252019296262345小小大1:2 1 3 1:2 13
262019297436956大大大3:03:0 4 1 14
272019298581335小小大1:2 1 5 1:2 15
282019299990328小小大1:2 2 6 1:2 16
292019300384936大小大2:1 3 2:1 1 17
302019301059109小小大1:2 4 1 1:2 18
预测行一 3:02:11:20:3
预测行二模拟选号
 3:02:11:20:3
序号 期号 试机号 奖号 类型 比例 3:0 2:1 1:2 0:3
大小比例分布
出现次数00411132
最大遗漏期数00106518
最大连出期数001321
平均遗漏期数005119
当前遗漏期数0041018
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
福彩3D组选大小比例值走势图主要提供奖号的组选大小比例属性走势分布
大小比例位置:此比例位置是彩经网自己定义,如定义为"3:0"位置为1, "2:1"位置为2, "1:2"位置为3, "0:3"位置为4。有可能和其他网站不同。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【大小】0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页