3D和值区间走势图

期数设置: - 形态:  最近 50期 最近100期
标记形式选择:
序号
期号排序
试机号 奖号 和值 和值区间 和值属性 和值振幅
0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
0路1路2路0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
1201913468039416 3 1 16 2        4 1 2 201
2201913516578924 4 2 1 24        1 8 3 202
3201913657567013 5 13 2 1         2 11 4 203
4201913736834714 6 1 14 2        1 1 5 204
520191385663317 7 7 1 3         1 7 6 205
6201913931184921 8 1 2 21        2 1 14 206
7201914062427615 9 2 15 1        6 2 1 207
820191414953159 10 9 1 2        6 3 2 208
9201914257979218 11 1 18 3         1 9 3 209
10201914311947112 12 12 1 4        6 1 4 210
11201914466238819 13 1 19 5         1 7 5 211
1220191451263159 14 9 1 6         2 10 6 212
13201914620401344 1 2 7        5 1 7 213
14201914794947011 1 11 3 8         1 7 8 214
15201914858736211 2 11 4 9        0 1 9 215
1620191490143508 3 8 5 10        3 2 10 216
17201915021225815 4 1 15 11         1 7 11 217
18201915136234714 5 2 14 12        1 1 12 218
19201915287405166 3 1 13         1 8 13 219
20201915397332611 1 11 2 14        5 1 14 220
21201915489163211 2 11 3 15        0 2 15 221
22201915514905055 1 4 16        6 3 16 222
23201915687887924 1 2 5 24        1 4 19 223
24201915734862614 2 3 14 1         2 10 1 224
25201915817470815 3 4 15 2        1 1 2 225
2620191596021708 4 8 1 3         1 7 3 226
2720191602861359 5 9 2 4        1 1 4 227
28201916123297218 6 1 18 5         1 9 5 228
29201916259603366 2 1 6         2 12 6 229
30201916392089421 1 3 2 21        3 1 15 230
预测行一         
预测行二模拟选号
         
序号 期号 试机号 奖号 和值0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
0路1路2路0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
和值区间 和值属性 和值振幅
出现次数041210416141416822155107167141330
最大遗漏期数0144516245383417911373416230
最大连出期数013214235385131213210
平均遗漏期数0511501102004120211630
当前遗漏期数013200101800174031310230
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
福彩3D和值区间走势图主要提供奖号的和值区间属性走势分布
和值区间:将和值分为0-6、7-13、14-20、21-27四个区间,将当期奖号和值在区间中进行对比
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【大小】0-13为小,14-27为大
【012路】和值数字除以3得到的余数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【大中小】0-8为小;9-17为中;18-27为大
【和值振幅】指本期和值与上期和值比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数;
福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页