3D和值区间走势图

期数设置: - 形态:  最近 50期 最近100期
标记形式选择:
序号
期号排序
试机号 奖号 和值 和值区间 和值属性 和值振幅
0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
0路1路2路0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
1201919802359418 11 1 18 20        5 10 19 201
2201919996900333 2 1 21         1 11 15 202
3201920092801455 3 2 22        2 12 1 203
4201920106394114 1 4 14 23         1 9 2 204
5201920262224915 2 5 15 24        1 1 3 205
6201920356814055 6 1 25         1 10 4 206
7201920445239012 1 12 2 26         2 7 5 207
8201920510450055 1 3 27         3 7 6 208
9201920698987924 1 2 4 24        4 1 19 209
10201920732192415 2 3 15 1         5 9 1 210
11201920818767417 3 4 17 2        2 1 2 211
1220192094413069 4 9 1 3         1 8 3 212
13201921039137111 5 11 2 4        2 1 4 213
14201921181312366 1 3 5        5 2 5 214
15201921294278621 1 2 4 21        1 3 15 215
16201921345124511 2 11 5 1         2 10 1 216
17201921447578015 3 1 15 2        4 1 2 217
18201921560848719 4 2 19 3        4 2 3 218
19201921637640812 5 12 1 4         1 7 4 219
20201921740336110 6 10 2 5        2 1 5 220
21201921882553210 7 10 3 6        0 2 6 221
22201921920347516 8 1 16 7        6 3 7 222
23201922010101011 2 1 8         1 4 15 223
24201922117748416 1 3 16 9         2 5 15 224
25201922229015511 2 11 1 10        5 6 1 225
2620192237244059 3 9 2 11        2 7 2 226
2720192246860437 4 7 3 12        2 8 3 227
2820192257766017 5 7 4 13        0 9 4 228
2920192264202529 6 9 5 14        2 10 5 229
30201922715126513 7 13 6 15        4 11 6 230
预测行一         
预测行二模拟选号
         
序号 期号 试机号 奖号 和值0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
0路1路2路0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
和值区间 和值属性 和值振幅
出现次数0613922010111913171398418817850
最大遗漏期数01166274663426178123851219230
最大连出期数026216436242521426320
平均遗漏期数0312901101012250202430
当前遗漏期数07061506600110512020116230
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
福彩3D和值区间走势图主要提供奖号的和值区间属性走势分布
和值区间:将和值分为0-6、7-13、14-20、21-27四个区间,将当期奖号和值在区间中进行对比
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【大小】0-13为小,14-27为大
【012路】和值数字除以3得到的余数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【大中小】0-8为小;9-17为中;18-27为大
【和值振幅】指本期和值与上期和值比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数;
福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页