3D和值区间走势图

期数设置: - 形态:  最近 50期 最近100期
标记形式选择:
序号
期号排序
试机号 奖号 和值 和值区间 和值属性 和值振幅
0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
0路1路2路0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
120183500803227 28 7 2 9        4 1 28 201
2201835169915612 29 12 3 10        5 2 29 202
3201835271754211 30 11 4 11        1 3 30 203
4201835312358922 31 1 5 22        1 11 31 204
5201835411060915 32 2 15 1         2 7 32 205
6201835581878722 33 3 1 22        3 7 33 206
720183567406118 34 8 2 1         4 1 14 207
8201835783414712 35 12 3 2        4 2 1 208
9201835860432914 36 1 14 3        2 3 2 209
10201900198564414 37 2 14 4        0 4 3 210
11201900222727211 38 11 1 5        3 5 4 211
12201900383143512 39 12 2 6        1 6 5 212
13201900482111810 40 10 3 7        2 7 6 213
14201900539150166 1 4 8        4 8 7 214
15201900636575517 1 2 17 9         1 11 8 215
16201900782937010 2 10 1 10         2 7 9 216
17201900871658720 3 1 20 11         3 10 10 217
18201900919274617 4 2 17 12        3 1 11 218
19201901030153816 5 3 16 13        1 2 12 219
20201901102926614 6 4 14 14        2 3 13 220
21201901250913155 5 1 15         1 9 14 221
22201901323791010 1 10 2 16        5 1 15 222
23201901476079420 2 1 20 17         1 10 16 223
24201901579623055 2 1 18         2 1 15 224
25201901688868317 1 3 17 19         3 12 1 225
26201901723755919 2 4 19 20        2 1 2 226
2720190186551427 3 7 1 21         1 12 3 227
28201901929579723 4 1 2 23        2 1 16 228
29201902040842814 5 2 14 1         3 9 1 229
30201902162708816 6 3 16 2        2 1 2 230
预测行一         
预测行二模拟选号
         
序号 期号 试机号 奖号 和值0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
0路1路2路0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
和值区间 和值属性 和值振幅
出现次数0311133121816141119510156186161130
最大遗漏期数0405521554475166310364833230
最大连出期数013415544571231617310
平均遗漏期数0611610011041030301630
当前遗漏期数063022003201601203012230
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
福彩3D和值区间走势图主要提供奖号的和值区间属性走势分布
和值区间:将和值分为0-6、7-13、14-20、21-27四个区间,将当期奖号和值在区间中进行对比
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【大小】0-13为小,14-27为大
【012路】和值数字除以3得到的余数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【大中小】0-8为小;9-17为中;18-27为大
【和值振幅】指本期和值与上期和值比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数;
福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页