3D和值区间走势图

期数设置: - 形态:  最近 50期 最近100期
标记形式选择:
序号
期号排序
试机号 奖号 和值 和值区间 和值属性 和值振幅
0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
0路1路2路0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
1201928161398017 19 1 17 14         2 10 18 22
2201928211885821 20 2 1 21       4 1 19 23
3201928316044412 21 12 2 1         1 9 20 24
4201928494656213 22 13 3 2        1 1 21 25
5201928518205914 23 1 14 3        1 2 22 26
6201928664729314 24 2 14 4        0 3 23 27
7201928752571513 25 13 1 5        1 4 24 28
8201928814675820 26 1 20 6         1 7 25 29
9201928941436211 27 11 1 7         2 9 26 30
10201929040932813 28 13 2 8        2 1 27 31
11201929104188218 29 1 18 9        5 2 28 32
12201929257906814 30 2 14 10        4 3 29 33
13201929365966315 31 3 15 11        1 4 30 34
1420192944266129 32 9 1 12        6 5 31 35
15201929578887722 33 1 2 22        1 13 32 36
16201929626234512 34 12 3 1         2 10 33 37
17201929743695620 35 1 20 2         3 8 34 38
18201929858133511 36 11 1 3         4 9 35 39
19201929999032813 37 13 2 4        2 1 36 40
20201930038493618 38 1 18 5        5 2 37 41
21201930105910910 39 10 1 6         1 8 38 42
22201930273242612 40 12 2 7        2 1 39 43
23201930382890918 41 1 18 8        6 2 40 44
24201930421246515 42 2 15 9        3 3 41 45
25201930519143916 43 3 16 10        1 4 42 46
2620193061261539 44 9 1 11         1 7 43 47
2720193074210369 45 9 2 12        0 1 44 48
28201930853167215 46 1 15 13        6 2 45 49
2920193090863418 47 8 1 14         1 7 46 50
30201931049776518 48 1 18 15         2 10 47 51
预测行一         
预测行二模拟选号
         
序号 期号 试机号 奖号 和值0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
0路1路2路0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
和值区间 和值属性 和值振幅
出现次数00141421416161472314798211181200
最大遗漏期数0483315432311275106228454751
最大连出期数0023134322113121515400
平均遗漏期数0301191001201222014013030
当前遗漏期数04810152001110051021204751
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
福彩3D和值区间走势图主要提供奖号的和值区间属性走势分布
和值区间:将和值分为0-6、7-13、14-20、21-27四个区间,将当期奖号和值在区间中进行对比
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【大小】0-13为小,14-27为大
【012路】和值数字除以3得到的余数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【大中小】0-8为小;9-17为中;18-27为大
【和值振幅】指本期和值与上期和值比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数;
福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页