3D和值区间走势图

期数设置: - 形态:  最近 50期 最近100期
标记形式选择:
序号
期号排序
试机号 奖号 和值 和值区间 和值属性 和值振幅
0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
0路1路2路0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
1201904340909615 16 7 15 1        6 1 16 201
2201904472902022 8 1 2         1 13 17 202
3201904577835715 1 9 15 3         2 13 18 203
4201904622414510 2 10 1 4        5 1 19 204
5201904701292314 3 1 14 5        4 2 20 205
6201904858032611 4 11 1 6        3 3 21 206
720190499688019 5 9 2 7        2 4 22 207
8201905005494821 6 1 3 21        1 12 23 208
9201905113501344 2 4 1         2 1 17 209
10201905246452714 1 3 14 2         3 10 1 210
11201905354113610 2 10 1 3        4 1 2 211
12201905454684921 3 1 2 21        1 11 3 212
13201905511012811 4 11 3 1         2 10 4 213
14201905640763918 5 1 18 2         3 7 5 214
15201905741376013 6 13 1 3        5 1 6 215
16201905808002022 1 2 4         1 11 7 216
17201905945014055 2 3 5        3 1 8 217
18201906085241166 3 4 6        1 2 9 218
19201906175009413 1 13 5 7         1 7 10 219
20201906281540812 2 12 6 8        1 1 11 220
21201906301897117 3 1 17 9        5 2 12 221
22201906440458720 4 2 20 10        3 3 13 222
23201906508603255 3 1 11         1 4 15 223
24201906647130811 1 11 2 12        6 5 1 224
25201906715248820 2 1 20 13         1 9 2 225
2620190680854419 3 9 1 14         2 11 3 226
27201906914487621 4 1 2 21        3 12 4 227
28201907000379824 5 2 3 24       3 1 5 228
29201907133400666 3 4 1         1 2 18 229
3020190726485218 1 8 5 2        2 3 1 230
预测行一         
预测行二模拟选号
         
序号 期号 试机号 奖号 和值0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
0路1路2路0
|
6
7
|
13
14
|
20
21
|
27
和值区间 和值属性 和值振幅
出现次数071184151512181020125137158151230
最大遗漏期数016961433626351147463523230
最大连出期数032223326364152534310
平均遗漏期数0212500101014120201630
当前遗漏期数010523020601110240031230
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
福彩3D和值区间走势图主要提供奖号的和值区间属性走势分布
和值区间:将和值分为0-6、7-13、14-20、21-27四个区间,将当期奖号和值在区间中进行对比
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【大小】0-13为小,14-27为大
【012路】和值数字除以3得到的余数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【大中小】0-8为小;9-17为中;18-27为大
【和值振幅】指本期和值与上期和值比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数;
福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页