3D单选质合遗漏值尾走势图

期数设置: - 形态:  最近 50期 最近100期
标记形式选择:
序号
期号排序
试机号 奖号 单选质合 遗漏值 遗漏值尾 单选质合遗漏值尾分布 单选质合遗漏值尾属性 单选质合遗漏值尾振幅
01234567890路1路2路0123456789
12019245477812合质质25523681252713518       02781615214109
22019246231615合质质0004791312814619       13891756225110
32019247548670合质合9915810142291579       2491018172369
42019248217262质合质2000691