3D百十位和值振幅走势图

期数设置: - 形态:  最近 50期 最近100期
标记形式选择:
序号
期号排序
试机
奖号 和值 振幅 百十位和值振幅分布 百十位和值振幅属性
01234567891011121314151617180路1路2路
12019272350007015561827132432305234910411513601514       
2201927311613444671928443533315335101142114602515       
3201927414149313978202915463495436111243215603516       
4201927505249713009213026573515537121344316604517       
5201927622487315211023137683625638131445417605518       
6201927796404641121113248793735711141546518606519       
720192783848421283122335981084581151647619607520       
820192791392668441333441091115592161748720608521       
9201928013706162514235111101226603171849821609522       
10201928161398017116151362121113376111181950922610523       
1120192821188581347162374131214486211920511023611524       
12201928316044485817338151315596322021521124612525       
132019284946562113918432114166106432122531225613526       
14201928518205956101951326177116542223541326614527       
152019286647293116112062436188126652324551427615528       
16201928752571583122173541199136762425561528616529       
1720192881467581241322814522010146872526571629617530       
182019289414362931423931632111156982627581730618531       
1920192904093285415241014742212167092728591831619532       
2020192910418821611162511218523131771112829601932620533       
21201929257906861017261232962414181012930612033621534       
22201929365966312618271343106251519123031622134622535       
232019294426612751928145451261620233132632235623536       
242019295788877158202915651227821343233642336624537       
25201929626234578213016762328822453334652437625538       
26201929743695614722311787347123563435662538626539       
2720192985813356823321898451824673536672639627540       
2820192999903285124119109562125783637682740628541       
292019300384936127251201110677226893738692841629542       
3020193010591091112622112117813279113839702942630543       
预测行一 0123456789101112131415161718
预测行二模拟选号
 0123456789101112131415161718
序号 期号 试机
奖号 和值 振幅01234567891011121314151617180路1路2路
百十位和值振幅分布 百十位和值振幅属性
出现次数0011235232411400010002993316956135327722522418113158459
最大遗漏期数00263221381113142837317138383970294263054398613713101216110246
最大连出期数001111112121110001000893611375762624
平均遗漏期数001414964969514145303030143030301080011124420
当前遗漏期数002622112117813279038397029426305430301038102902
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
福彩3D百十位和值振幅走势图主要提供奖号百十位和值振幅的不同属性的走势分布
百十位和值:开奖号码百位和十位号码相加的数值
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468
【大小】0-8为小,9-18为大
【012路】和值数字除以3得到的余数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【大中小】0-5为小;6-12为中;13-18为大
【百十位和值振幅】指本期百十位和值与上期百十位和值比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页