3D跨度走势图

期数设置: - 形态:  最近 50期 最近100期
标记形式选择:
序号
期号排序
试机号 奖号 跨度分布 跨度 跨度属性 跨度振幅
01234567890路1路2路0123456789
120192462316152111522095314425           47211215113249551
2201924754867021216321101475437           58212326114250552
320192482172622131742242516444           6913437115251553
420192495597192141852313628458           71021448116252554
520192506685752151922424731462           81132156117253555
620192511730502162012535842475           91243261118254556
720192521678312172122641973487           101321372119255557
8201925319328121822327521074497           01412483120256558
9201925443257521923228631115502           11523554121257559
10201925540826322024129441226514           21624615122258560
11201925688301822125230151338528           31715426123259561
1220192571460102221331261441531           418261377260562
132019258432103223143371552543           519272481261563
142019259602989224151481663551           620283592262564
152019260106997225122591774562           711946103263565
1620192613285912262136101888578           812105764264566
1720192621461032273237111991583           923116515265567
1820192634049492284318520102595           1032127126266568
1920192647159872295229121113602           114138237267569
202019265668999061310222124610           125219348268570
21201926660098517244323135624           136124459269571
22201926721489821351424146631           1472315610270572
23201926887837331464525157644           1583326711271573
2420192699204174257166168656           1692137812272574
2520192704254785368471179664           17102248913273575
26201927133269564794821810674           01113591014274576
27201927235000775810193711687           112236101115275577
28201927311613486932104112693           213314111216276578
292019274141493971013116213706           314431121317277579
302019275052497108112451314715           41512131418278580
预测行一0123456789 0123456789
预测行二模拟选号
0123456789 0123456789
序号 期号 试机号 奖号 0123456789跨度0路1路2路0123456789
跨度分布 跨度属性 跨度振幅
出现次数134364243001416131718126131171583778522107422100
最大遗漏期数2292511311011251814710435345126101038111191011172051291314123278580
最大连出期数11112112100343554233242122411122111100
平均遗漏期数1465635956300101001311202622249912599143030
当前遗漏期数10811240131471001020113030881121040512131418278580
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
福彩3D跨度走势图主要提供奖号的跨度属性走势分布
跨度:开奖号码最大数字与最小数字的差值
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468
【跨度】指开奖号码中最大数减去最小数的差值。例:20100336期开奖号码:568,跨度为3
【大小】01234为小,56789为大
【012路】和值数字除以3得到的余数
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【大中小】012为小;3456为中;789为大
【跨度振幅】指本期跨度与上期跨度比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页