3D位置间距走势图

期数设置: - 形态:  最近 50期 最近100期
标记形式选择:
序号
期号排序
试机号 奖号 位置间距分布 位置间距 位置间距属性 位置间距振幅
01234567890路1路2路0123456789
1201916392089434914192730142434           118226322730206501
22019164550951051021202831143440           21934332831207502
3201916533288316113252932144455           32104152932208503
4201916689553107124313033145460           43115253033209504
5201916701481318135453134146475           54126353134210505
6201916881806121146513235147481           65137413235211506
7201916966206001157623336148490           71148123336212507
8201917043457811168733437149501           81159233437213508
9201917120466121179853538150515           911610443538214509
10201917270041632210913639151522           102173153639215510
112019173073846432111023740152532           03181263740216511
122019174587848041121133841153540           1422373841217512
132019175741464052131243942154550           0513483942218513
14201917602450116314454043155564           1624494043219514
15201917769806121415164144156571           27331104144220515
16201917889479631516274245157581           08412114245221516
17201917945840241217384346158592           11523124346222517
1820191808199265213494447159603           21634134447223518
19201918175116863235104548160613           01745144548224519
20201918229235174216114649161622           11856154649225520
21201918316472985227124750162632           01967164750226521
22201918418106006138134851163640           12278174851227522
23201918524019417239144952164653           23139184952228523
242019186082157282110155053165662           312110195053229524
252019187602112311211165154166671           413211205154230525
262019188920446412312175255167682           514312215255231526
27201918949431752144185356168694           612413225356232527
28201919084146403251195457169700           72154235457233528
2920191914932871436255558170715           8326155558234529
3020191925427462147315659171721           9437415659235530
预测行一0123456789 0123456789
预测行二模拟选号
0123456789 0123456789
序号 期号 试机号 奖号 0123456789位置间距0路1路2路0123456789
位置间距分布 位置间距属性 位置间距振幅
出现次数767334000001317426201010911010206733115933640000
最大遗漏期数88171712205659171720521913748530428917128108181026335659235530
最大连出期数222211000002511973233024222141311130000
平均遗漏期数23266530303030010500112130103266142663530303030
当前遗漏期数20473156591717200210022013010047319437015659235530
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
福彩3D位置间距走势图主要提供奖号的3D变1D位置间距属性走势分布
位置间距:(百位减十位的差值绝对值)减去(十位减个位的差值绝对值),取绝对值。例:2011007期开奖号285,位置间距为:(2-8)-(8-5)=3。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】奇数: 13579;偶数: 02468
【大小】01234为小,56789为大
【012路】和值尾数字除以3得到的余数
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
【位置间距振幅】指本期位置间距与上期位置间距比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
福彩3D走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页